sare_group_add

bool sare_group_add(number $grupa)

Funkcja dodaje bieżący adres do grupy. Numer grupy $grupa do której zostanie dodany adres przekazywany jest jako parametr. Funkcja zwraca true jeżeli wywołanie funkcji zakończyło się pomyślnie lub false w innym przypadku.

UWAGA: wymaga adresu .

Możliwość komentowania jest wyłączona.