sare_group_copy

bool sare_group_copy ( number $fromGroupId, number $toGroupId, [number|bool $randLimit = false] )

Funkcja kopiuje adresy z grupy $fromGroupId do grupy $toGroupId. Jeśli podamy liczbę jako opcjonalny trzeci parametr skopiowanych zostanie dokładnie $randLimit losowych adresów. Funkcja zwraca true jeżeli wywołanie funkcji zakończyło się pomyślnie, albo liczbę skopiowanych adresów lub false w innym przypadku.

Przykład:

Dodaj komentarz