sare_group_info

array / bool sare_group_info(number $nr_grupy)

Funkcja zwraca tablicę zawierającą informacje o grupie, której numer $nr_grupy podajemy w parametrze funkcji. Jeżeli funkcja zostanie wywołana bez parametru, zwrócona zostanie tablica ze wszystkimi grupami które istnieją na koncie oraz informacjami o nich. Jeżeli nie zostaną znalezione informacje o podanej grupie funkcja zwróci false. Zwracana tablica jest indeksowana z wykorzystaniem poniższych kluczy. Pola zawierają odpowiednio:

 • [name] – nazwa grupy
 • [short] – skrót
 • [desc] – opis grupy

Przykład:

Wynik:

Array
(
  [16] => Array
    (
      [name] => rrrr
      [short] => RRR
      [desc] => ffff
    )
)

Dodaj komentarz