sare_group_remove

bool sare_group_remove(number $grupa)

Funkcja usuwa bieżący adres z grupy. Numer grupy z której zostanie usunięty adres przekazywany jest jako parametr. Funkcja zwraca true jeżeli wywołanie funkcji zakończyło się pomyślnie lub false w innym przypadku.

UWAGA: wymaga adresu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.