campaign_geoip

array campaign_geoip ( number $limit, number|array $campaignId [, number $campaignIdMax] )

Funkcja zwraca dane dotyczące geolokalizacji otwarć mailingu dla kampanii o identyfikatorze $campaignId (możemy także podać tablicę z identyfikatorami). Jeśli podamy parametr $campaignIdMax, dane będą zebrane z zakresu od numeru kampanii $campaignId do $campaignIdMax.

Zwracana jest 3-elementowa tablica, w której dane podzielone są na państwa (klucz country_name), regiony (klucz region) oraz miejscowości (klucz city). Ilość danych pod każdym z tych kluczy określa parametr $limit (jeśli będzie ich więcej, zostaną zbiorowo opisane jako inne).

Przykład:

Wynik:

Array
(
    [country_name] => Array
        (
            [Poland] => Array
                (
                    [count] => 2
                    [icon] => pl
                )

        )

    [region] => Array
        (
            [Slaskie] => Array
                (
                    [count] => 2
                    [icon] => pl
                )

        )

    [city] => Array
        (
            [Rybnik] => Array
                (
                    [count] => 2
                    [icon] => pl
                )

        )

)

Możliwość komentowania jest wyłączona.