campaign_total_bounced

number campaign_total_bounced ( number $campaignId )

Funkcja zwraca całkowitą ilość zwrotów dla podanego jako parametr numeru kampanii.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

 Zanotowano 42 zwroty.

Możliwość komentowania jest wyłączona.