campaign_total_openrate

number campaign_total_openrate(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca stosunek otwartych wiadomości do liczby wysłanych wiadomości w trakcie kampanii $nr_kampanii. Wynik jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 1.

Przykład:

Wynik:

stosunek otwartych wiadomości do liczby wysłanych to 0,474

Możliwość komentowania jest wyłączona.