bind_email

boolean bind_email ( string $email, [boolean $force = false] )

Ustawia kontekst adresu $email jako bieżący. Jeżeli adres nie istniał wcześniej w bazie, możemy wymusić dodanie go do bazy podając jako drugi parametr true, wtedy adres zostanie dodany ze statusem 5 (potwierdzony brak weryfikacji) oraz z pustymi wartościami w pozostałych cechach. Jeśli operacja się powiodła zwraca true.

Możliwość komentowania jest wyłączona.