mailing_comment_get

string mailing_comment_get( number $nr_wysylki )

Funkcja pobiera komentarz zapisany dla danej wysyłki $nr_wysylki. Jeżeli komentarz nie istnieje funkcja zwraca pustą tablicę.

Przykład:

Wynik:

Ten tekst jest przykładowym komentarzem dla wysyłki nr 29

Dodaj komentarz