mailing_comment_set

bool mailing_comment_set( number $nr_wysylki , string $komentarz )

Funkcja zapisuje podaną treść $komentarz jako komentarz dla danej wysyłki $nr_wysyłki. Jeżeli istnieje już komentarz to zostanie usunięty i zastąpiony nowym.

Przykład:

Wynik:

Komentarz został dodany

Dodaj komentarz