mailing_distribution

array mailing_distribution( number $nr_wysylki , string $identyfikator_cechy )

Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki $nr_wysylki  dla wszystkich nazw cech przypisanych do identyfikatora cechy $identyfikator_cechy. Jeżeli podanej cechy nie ma na koncie lub nie ma wysyłki o podanym numerze, funkcja zwróci false.

Zwracana tablica jest indeksowana z wykorzystaniem poniższych kluczy. Pola zawierają informacje dotyczące odpowiednio:

 • [0] => nazwa cechy
 • [1] => ilość wysłanych maili
 • [2] => ilość odebranych maili
 • [3] => ilość klikniętych linków
 • [4] => ilość wypisów
 • [5] => ilość zwrotów

Przykład:

Przykładowy wynik:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => cecha1
      [1] => 4
      [2] => 1
      [3] => 1
      [4] => 0
      [5] => 1
    )
  [1] => Array
    (
      [0] => Imie
      [1] => 10
      [2] => 8
      [3] => 6
      [4] => 3
      [5] => 2
    )
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.