mailing_geoip

array mailing_geoip ( number $limit, number|array $shipmentId [, number|boolean $shipmentIdMax=false] )

Funkcja zwraca dane dotyczące geolokalizacji otwarć, kliknięć mailingu dla wysyłki o identyfikatorze $shipmentId (możemy także podać tablice z identyfikatorami). Jeśli podamy parametr $shipmentIdMax dane będą zebrane z zakresu od numeru wysyłki $shipmentId do $shipmentIdMax.

Przykład:

Wynik:

Array
(
    [country_name] => Array
        (
            [Poland] => Array
                (
                    [count] => 2
                    [icon] => pl
                )

        )

    [region] => Array
        (
            [Slaskie] => Array
                (
                    [count] => 2
                    [icon] => pl
                )

        )

    [city] => Array
        (
            [Rybnik] => Array
                (
                    [count] => 2
                    [icon] => pl
                )

        )

)

Możliwość komentowania jest wyłączona.