mailing_info_count

array mailing_info_count ( number $nr_wysyłki )

Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych maili do wysłania w trakcie danej wysyłki $nr_wysyłki oraz sumę wysłanych i zaplanowanych maili.

Przykład:

Przykładowy wynik:

Array
(
[sent] => 50
[to_send] => 20
[all] => 70
)

Dodaj komentarz