mailing_send_test

mixed mailing_send_test(string $email_testowy, array $params)

Funkcja przeprowadza wysyłkę testową na adres $email_testowy. Wszystkie niezbędne parametry wysyłki należy przekazać w tablicy będącej drugim parametrem funkcji.

W przypadku niepowodzenia zwracana jest wartość false.

Przekazywana tablica wykorzystuje poniższe klucze. Pola muszą zawierać odpowiednio:

 • newsletter – numer istniejącej kreacji newslettera w systemie;

Dodatkowo mogą zostać użyte poniższe pola:

 • subject – pole Subject (tytuł) wysyłki. Domyślnie puste;
 • encoding – kodowanie wysłanego newslettera. Kodowanie musi być zgodne z dostępnymi w systemie SARE (np. UTF-8, ISO-8859-2). Domyślnie UTF-8;
 • attached_images – wysyłka będzie “z dołączonymi grafikami” zamiast “z grafikami na serwerze”, jeżeli pole będzie miało wartość true (lub wartość może zostać zzrzutowana na bool true, np. 1). Domyślnie false;
 • from – pole From (nadawca) wysyłki. Ple musi być zgodne z formatem:

“Nazwa nadawcy” <prawidlowy@email.nadawcy>

Nazwa nadawcy musi znajdować się w cudzysłowach (nie apostrofach!) i być oddzielona od właściwego adresu białym znakiem (np. spacją). Jeżeli nazwa nadawcy ma być pominięta, należy pominąć również cudzysłowy. Adres e-mail musi być umieszczony pomiędzy znakami < oraz >. Jeżeli w tablicy parametrów nie będzie przekazanej wartości from, bądź będzie niepoprawna składniowo, pole From wysyłki przyjmie wartość domyślną, ustawioną w preferencjach systemu SARE.

 • replyto – pole Reply-To wysyłki. Wartością powinien być poprawny składniowo adres e-mail. Domyślnie pole Reply-To wysyłki nie jest ustawiane;
 • use_name – jeżeli wysyłka ma zostać przeprowadzona z wykorzystaniem pola Nazwa, jako adresata wiadomości (dodatkowo obok adresu w polu To wysyłki), pole powinno mieć wartość true (lub wartość może zostać zzrzutowana na bool true, np. 1). Jeżeli pole będzie miało wartość false (lub wartość może zostać zzrzutowana na bool false, np. 0), pole Nazwa nie zostanie użyte w opisany wcześniej sposób. Domyślnie, jeżeli w tablicy parametrów nie znajdzie się pole use_name użyte zostanie ustawienie opcji “Używaj pola ‘Nazwa’ jako adresata” w preferencjach systemu SARE.
 • format – format w jakim ma zostać wysłana wiadomość. Domyślnie jest to txt,html. Aby wysłać tylko część tekstową, pole musi posiadać wartość txt;
 • format_txt – format w jakim ma zostać wysłana wiadomość do osób, które zostały oznaczone jako odbiorcy chcący otrzymywać tylko wiadomości tekstowe. Domyślnie jest to txt. Aby wysłać do nich również część HTML i tekstową, pole musi posiadać wartość html,txt ;
 • trace_openings – aby zablokować śledzenie otwarć newsletterów pole powinno mieć wartość 0 (number) lub false. Każda inna wartość (lub brak tego pola) spowoduje domyślne zachowanie, czyli dołączenie kodów śledzących do newslettera;
 • trace_clicks – aby zablokować śledzenie kliknięć w linki (nie przerabiać oryginalnych linków) pole powinno mieć wartość 0 (number) lub false. Każda inna wartość (lub tego pola) spowoduje domyślne zachowanie, czyli śledzenie kliknięć;

UWAGA: Funkcja nie działa w kontekście adresu e-mail (w miejscach gdzie jest wymagany adres e-mail – patrz dodatek B). Zwraca wtedy false.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.