mailing_sent_count

number mailing_sent_count(string $email, [number $ile_godzin])

Funkcja zwraca liczbę wszystkich maili wysłanych na podany e-mail $email. Jeżeli został podany opcjonalny parametr $ile_godzin, zwrócona zostanie liczba maili wysłanych w trakcie ostatnich $ile_godzin godzin. Do wysłanych wliczane są wyłącznie wysyłki zwykłe oraz prośby o potwierdzenie rejestracji. Domyślnie system SARE przechowuje informacje o 200 ostatnich zrealizowanych wysyłkach.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
do których wysłano w ciągu ostatnich siedmiu dni
(7 dni razy 24 godziny) więcej niż 5 maili.

Możliwość komentowania jest wyłączona.