mailing_timeline_clicked_hour

array|boolean mailing_timeline_clicked_hour ( number|array $shipmentId number $shipmentIdMax )

Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach dla wybranych wysyłek.
Argumenty:
$shipmentId – możemy podać tam jeden numer wysyłki lub tablice z numerami wybranych wysyłek.
$shipmentIdMax – jeśli podamy określimy zakres wysyłek od $shipmentId do $shipmentIdMax.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Kliknięć w zakresie wysyłek od 3 do 15 w godzinach:
15 10
16 5
17 24
20 3
22 17

Możliwość komentowania jest wyłączona.