mailing_timeline_opened_week

array|boolean mailing_timeline_opened_week ( number|array $shipmentId number $shipmentIdMax )

Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach tygodnia dla wybranych wysyłek.
Argumenty:
$shipmentId – możemy podać tam jeden numer wysyłki lub tablice z numerami wybranych wysyłek.
$shipmentIdMax – jeśli podamy określimy zakres wysyłek od $shipmentId do $shipmentIdMax.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Otwarć w zakresie wysyłek od 3 do 10
PONIEDZIAŁEK 3
ŚRODA 6
PIĄTEK 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.