mailing_total_ctr

number mailing_total_ctr(number $nr_wysyłki)

Funkcja zwraca stosunek klikniętych wiadomości do liczby wysłanych wiadomości dla wysyłki $nr_wysylki. Wynik jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 1.

Możliwość komentowania jest wyłączona.