sms_sent

bool sms_sent(string $email, number $nr_wysylki_sms)

Funkcja służy do sprawdzenia, czy na podany adres email $email (numer SMS) został wysłany SMS podczas wysyłki SMS o numerze: $nr_wysyłki_sms. Jeżeli został wysłany funkcja zwróci true, w innym przypadku false.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób, do których wysłano SMS podczas wysyłki SMS nr 6.

Możliwość komentowania jest wyłączona.