get_val

string get_val(string $cecha)

Funkcja pobiera z bazy cechę skojarzoną z bieżącym adresem e-mail. Argumentem dla get_val() jest nazwa cechy adresata. Dostępne są:

 • email – bieżący adres e-mail,
 • gsm – przypisany do adresu numer GSM,
 • status – status adresu w systemie:
status opis
2 Wypisany ręcznie przez operatora systemu SARE
3 Status nadawany przez operatora po wyrażeniu chęci wypisania się przez odbiorcę
4 Odbiorca zgłasza chęć wypisania, np. przez kliknięcie w link wypisujący
5 Adres nie został w żaden sposób potwierdzony, nie wysłano maila administracyjnego
6 Adres zapisany w bazie i oczekujący na potwierdzenie, wysłano mail administracyjny
7 Adres zablokowany przez operatora
8 Adres zapisany i potwierdzony
 • name – pole Nazwa,
 • comment – komentarz,
 • entry – data wpisania adresu do bazy (w formacie Y-m-d H:i:s – patrz opis funkcji date()),
 • optedout – ostatnia data zgłoszenia chęci wypisania się z bazy (w formacie Y-m-d H:i:s); jeżeli nie było takiego zdarzenia, to pole zawiera 0000-00-00 00:00:00,
 • source – pochodzenie adresu; 1 oznacza wpisanie ręczne; wartości od 10 do 99 oznaczają dodanie przez interfejs; wartości >100 oznaczają kolejne importy.
 • mailtype – wybrany przez adresata rodzaj typ maila: “txt” lub “txt,html”,
 • sent – liczba wysłanych na ten adres maili (w ramach wysyłek mailingów),
 • smssent – liczba wysłanych SMSów,
 • prop1 do prop9 – cechy podstawowe,
 • inne cechy zdefiniowane w bazie samodzielnie przez użytkownika.

Jeżeli cecha samodzielnie zdefiniowana przez użytkownika ma taką samą nazwę jak cechy systemowe, to zwrócona zostanie cecha zdefiniowana przez użytkownika.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

Witaj Adam! Twoje miasto to Warszawa i jesteś z nami od 2010-02-11 13:45:03

Możliwość komentowania jest wyłączona.