passed_today

boolean passed_today ( string $date, string $dateAttribute, [number $nowTimestamp] )

Funkcja sprawdza czy od daty przekazanej jako pierwszy parametr (format daty: ‘YYYY.MM.DD’), a daty przekazanej jako 3 parametr, minęło tyle czasu ile podano w parametrze drugim. Drugi Parametr reprezentuje odstęp czasu podany jako y|m|w|d (rok,miesiąc,tydzień,dzień). Jeśli nie podamy trzeciego parametru będzie tam domyślnie czas pobrany z time().

Przykład:

Wynik:

odstęp czasu jest inny niż 2 dni

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.