strtotime

number strtotime ( number $date )PHP
Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu.

Przykład:

Przykładowy wynik:

1287698400

Możliwość komentowania jest wyłączona.