count

number count(array $tablica , [number $tryb])PHP

Funkcja zlicza liczbę elementów w tablicy $tablica. Jeżeli jako opcjonalny argument $tryb podane zostanie 1, funkcja zliczać będzie elementy rekurencyjnie liczbę elementów (w przypadku tablic zagnieżdżonych).

Przykład:

Wynik:

6

Możliwość komentowania jest wyłączona.