explode

array explode(string $rozdzielenie, string $lancuch , [number $limit])PHP

Funkcja zwraca tablicę której elementami są fragmenty podzielonego łańcucha $lancuch. Podział następuje w miejscach gdzie w $lancuch zostanie znaleziony $rozdzielenie. Jeżeli $rozdzielenie nie zostanie znalezione w $lancuch, tablica będzie zawierała tylko jeden element – cały łańcuch $lancuch.

Jeżeli zostanie użyty trzeci parametr $limit, i będzie większy od zera, $lancuch zostanie podzielony na maksymalnie $limit elementów (ostatni element zwracanej tablicy będzie zawierał resztę łańcucha). Jeżeli $limit będzie mniejszy od zera, funkcja zwróci tablicę bez -$limit ostatnich elementów (w szczególności może zwrócić pustą tablicę). $limit równe 0 jest traktowane jakby było 1.

Przykład:

Wynik:

Array
(
[0] => To
[1] => jest
[2] => test
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.