key

mixed key(array &$tablica)PHP

Funkcja zwraca klucz aktualnego elementu tablicy $tablica. Funkcja nie przesuwa wskaźnika tablicy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.