strtoupper

string strtoupper(string $lancuch)PHP

Funkcja zwraca $lancuch ze wszystkimi małymi literami zamienionymi na duże.

Przykład:

Wynikiem będzie:

PRZYKŁADOWY TEKST

Możliwość komentowania jest wyłączona.