substr_count

number substr_count(string $lancuch, string $igla , [number $start , [number $length]])PHP
Funkcja zwraca liczbę wystąpień $igla w $lancuch. Opcjonalnie można podać trzeci parametr $start, wskazujący od którego znaku ma rozpocząć się przeszukiwanie.

Wyszukiwanie jest case sensitive (wielkość liter jest rozróżniana).

Przykład:

Wynik:

W zdaniu liter A jest: 1
W zdaniu liter a jest: 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.