trim

string trim(string $lancuch , [string $znaki])PHP
Funkcja usuwa “białe znaki” z początku i końca łańcucha $lancuch.

Możliwość komentowania jest wyłączona.