pl_kody

mixed pl_kody(string $kod , [string $kod2], [number $odleglosc])

Funkcja pozwala na manipulację polskimi kodami pocztowymi. Może ona posiadać od jednego do trzech parametrów.

Jeżeli podamy tylko jeden parametr $kod, funkcja zwróci tablicę zawierająca następujące pola:

  • kod – kod pocztowy (taki sam jak $kod);
  • miasto – miejscowość w której znajduje się urząd pocztowy o kodzie $kod;
  • województwo – województwo w którym znajduje urząd pocztowy posiadający kod $kod;

Jeżeli podamy również drugi parametr $kod2, funkcja zwróci przybliżoną odległość wyrażoną w kilometrach, pomiędzy środkami miejscowości będących siedzibami głównych urzędów pocztowych o podanych kodach.

Możliwe jest również podanie trzeciego parametru $odleglosc. Funkcja zwróci true jeżeli odległość pomiędzy pomiędzy środkami miejscowości będących siedzibami głównych urzędów pocztowych o kodach $kod i $kod2 jest mniejsza lub równa $odleglosc, oraz false w przeciwnym wypadku.

Funkcja zawsze zwróci null, jeżeli któryś z kodów nie występuje w bazie.

Przykład:

Wynik:

W podanym przykładzie, wysyłka zostanie przeprowadzona do osób,
które zamieszkują nie dalej niż 100 km od miejscowości o kodzie 44-200.

Możliwość komentowania jest wyłączona.