pl_slownie

string pl_slownie(number $liczba)

Funkcja zamienia liczbę (całkowitą) na odpowiednik słowny.

Przykład:

Wynik:

Słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery

Możliwość komentowania jest wyłączona.