survey_report_get

string survey_report_get ( number $surveyId, [[boolean|string $status=false], [boolean|array $period=false]] )

Funkcja zwraca raport z ankiety o identyfikatorze $surveyId w formacie csv. Poprzez parametr $status ustawiamy filtrowanie zakończonych(wartość ‘finished’) lub niezakończonych(wartość ‘unfinished’). W parametrze $period możemy podać przedział czasu z którego mają zostać pobrane wyniki.

UWAGA: Jeśli raport jest zbyt duży funkcja zwróć:

Memory Error

 

Przykład:

Wynik:

asd;aaaa;Completed;Timestamp;Date
"asdaw\n|asd\r";"raczej TAK\r";Yes;1546257070;"2018-12-31 12:51:10"

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.