zipcode_distance

array zipcode_distance ( string $kod1, string|array $kod2, [number $max_dystans] )

Funkcja oblicza odległość pomiędzy kodem/kodami pocztowymi. Parametr opcjonalny $max_dystans jeśli podamy liczbę funkcja zwróci informacje czy kod(y) $kod2 znajdują się w zasięgu kodu $kod1.
Przykład:

Wynik:

Array
(
  [DE;01067] => 5409
  [PL;35-150] => 249
  [PL;44-235] => 12
  [PL;44-240] => 12
)
Array
(
  [0] => PL;44-235
  [1] => PL;44-240
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.