system_setsubject

void system_setsubject(string $subject)

Funkcja ustawia pole Subject (Temat) w wysyłanej wiadomości.

UWAGA: Działa tylko podczas wysyłki mailingu.

Przykład:

Możliwość komentowania jest wyłączona.