SARE API

System SARE posiada dwa podstawowe interfejsy wymiany danych z innymi aplikacjami. Jest to REST API oraz SOAP API. Dla zastosowań typu zbieranie danych z formularza WWW, proste dopisywanie pojedynczych adresów e-mail, wystarczające będzie REST API, które jest aktywne automatycznie po utworzeniu konta w systemie. W przypadku synchronizacji (dopisywanie, nadpisywanie, usuwanie adresów) z innymi systemami, konieczne może być użycie SOAP API, które w bezpieczny sposób pozwoli na wymianę dużych pakietów danych.

Bardzo interesującą możliwością SOAP API jest możliwość zdalnego uruchamiania skryptów SAREscript. Dzięki temu można np. zintegrować swój system CRM (lub jakikolwiek inny) z SARE, w taki sposób, że akcje wysyłkowe można prowadzić bezpośrednio z własnego systemu, bez konieczności logowania się do SARE.

Aby zapoznać się na tej stronie z dokumentacją REST API, konieczne jest posiadanie hasła, które udostępni Wasz konsultant SARE.

Możliwość komentowania jest wyłączona.