SAREscript

SAREscript jest językiem, który powstał na potrzeby systemu SARE. Ma on za zadanie umożliwić osobom korzystającym z systemu SARE pełniejsza kontrolę nad treścią wysyłanych wiadomości e-mail. Zanim powstał SAREscript, SARE umożliwiało jedynie prostą personalizację wiadomości, poprzez podstawianie w wybrane miejsca przechowywanych w bazie cech danego odbiorcy.

SAREscript umożliwia manipulację danymi przechowywanymi w systemie (np. danymi odbiorcy podczas wysyłki), oraz na przetwarzanie innych danych dostępnych w SARE lub w innych systemach zdalnych. Na danych można wykonywać operacje czy to za pomocą podstawowych operatorów (np. łączenie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) jak i dostępnych funkcji (np. zaokrąglanie liczb, fleksja imion, słowne przedstawianie liczb, tworzenie newsletterów, planowanie wysyłek). Bardzo ważną cechą SAREscriptu jest możliwość tworzenia konstrukcji warunkowych (if, elseif, else). Istnieje możliwość tworzenia pętli (for). Dostępna jest możliwość definiowania i używania własnych zmiennych, w tym tablic.

Obecnie SAREscript zawiera kilkadziesiąt funkcji, jednak będzie stale rozbudowywany.

Podstawowe informacje o SAREscript

Możliwość komentowania jest wyłączona.