Funkcje operujące na danych statystycznych

Kampanie

campaign_clicked – zwraca liczbę klikniętych wiadomości podczas wskazanej kampanii dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_clicked – zwraca łączną liczbę kliknięć podczas wskazanej kampanii

campaign_opened – zwraca liczbę otwartych wiadomości podczas wskazanej kampanii dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_opened – zwraca wskaźnik Openrate dla wskazanej kampanii

campaign_openrate – zwraca wskaźnik Openrate dla wskazanej kampanii, dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_openrate – zwraca liczbę otwartych wiadomości podczas wskazanej kampanii

campaign_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej kampanii, dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej kampanii

campaign_sent – zwraca liczbę maili jaką wysłano na bieżący adres e-mail podczas wskazanej kampanii

campaign_total_sent – zwraca liczbę maili wysłaną podczas wskazanej kampanii

campaign_mailings – zwraca tablicę numerów wysyłek w danej kampanii

campaign_distribution – Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki

campaign_name – zwraca nazwę dla wskazanej kampanii

campaign_links – Funkcja zwraca tablice z informacjami dotyczącymi linków w podanej kampanii

campaign_tags – Funkcja zwraca tablice ze wszystkimi nazwami tagów oraz ilością kliknięć w dany tag w linku ze wszystkich wysyłek uczestniczących w podanej kampanii

campaign_list – Funkcja zwraca tablice z danymi o wszystkich kampaniach(nr kampanii oraz nazwa kampanii).

campaign_timeline_opened_day – Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach podczas kampanii

campaign_timeline_opened_week – Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_hour – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_day – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_hour – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii

Mailing

bind_email – Ustawia kontekst adresu email jako bieżący

bind_hash – ustawia kontekst zahashowanego adresu email jako bieżący

mailing_all – Funkcja zwraca informacje o statusach dla wszystkich adresów które brały udział w wysyłce

mailing_info_get – Funkcja zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej wysyłce

mailing_info_count – Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych maili do wysłania w trakcie danej wysyłki

mailing_planed_count – Funkcja zwraca liczbę wszystkich maili zaplanowanych do wysyłki na bieżący adres e-mail

mailing_distribution – Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki

mailing_clicked – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano kliknięcie

mailing_total_clicked – zwraca liczbę klikniętych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_opened – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano otwarcie maila

mailing_total_opened – zwraca liczbę otwartych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_bounced – informuje czy we wskazanej wysyłce dla bieżącego adresu e-mail zanotowano zwrot

mailing_bounced_status – zwraca kod “zwrotki” jaki zanotowano we wskazanych wysyłkach dla bieżącego adresu e-mail

mailing_sent – informuje czy podczas wskazanej wysyłki został wysłany e-mail dla bieżącego adresu e-mail

mailing_total_sent – zwraca liczbę wysłanych wiadomości e-mail podczas wskazanej wysyłki

mailing_sent_count – zwraca liczbę wysłanych e-mail na bieżący adres e-mail w określonym czasie

mailing_send – Funkcja przeprowadza wysyłkę mailigu

mailing_send_test – Funkcja przeprowadza wysyłkę testową na adres $email_testowy

mailing_comment_set – Funkcja zapisuje podaną treść jako komentarz dla danej wysyłki

mailing_comment_get – Funkcja pobiera komentarz zapisany dla danej wysyłki

mailing_comment_append – Funkcja dodaje podaną treść do istniejącego komentarza dla danej wysyłki

mailing_clicked_link – informuje czy we wskazanej wysyłce dla wskazanego linka, dla bieżącego adresu e-mail zanotowano kliknięcie

mailing_total_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej wysyłki

mailing_total_openrate – zwraca wskaźnik openrate dla wskazanej wysyłki

mailing_tags_clicked – zwraca tablice z listą wszystkich tagów w mailingu oraz informacją, czy został kliknięty konkretny tag w linku przez konkretny adres email

Sms

sms_received – informuje czy podczas wskazanej wysyłki SMS, dla bieżącego adresu e-mail, zanotowano odebranie SMSa

sms_sent – informuje czy podczas wskazanej wysyłki SMS, dla bieżącego adresu e-mail, wysłano SMSa

sms_info_get – Funkcja zwraca tablicę zawierająca ogólne informacje o przeprowadzonej (lub zaplanowanej) wysyłce

sms_info_count – Funkcja zwraca tablicę z informacjami o ilości wysłanych i zaplanowanych smsów do wysłania

sms_campaign_name – Funkcja zwraca nazwę kampanii na podstawie podanego parametru

sms_allowed_senders – Funkcja zwraca listę wszystkich dodanych nadpisów nadawców sms, których można użyć w wiadomościach pro

Grupy

sare_groups – zwraca tablicę zawierającą numery grup do których należy bieżący adres e-mail

sare_in_group – zwraca informację, czy bieżący adres e-mail należy do wskazanej grupy

sare_group_add – Funkcja dodaje bieżący adres do grupy.

sare_group_remove – Funkcja usuwa bieżący adres z grupy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.