Grupy

sare_groups – zwraca tablicę zawierającą numery grup do których należy bieżący adres e-mail

sare_in_group – zwraca informację, czy bieżący adres e-mail należy do wskazanej grupy

sare_group_add – Funkcja dodaje bieżący adres do grupy.

sare_group_remove – Funkcja usuwa bieżący adres z grupy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.