Kampanie

campaign_clicked – zwraca liczbę klikniętych wiadomości podczas wskazanej kampanii dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_clicked – zwraca łączną liczbę kliknięć podczas wskazanej kampanii

campaign_opened – zwraca liczbę otwartych wiadomości podczas wskazanej kampanii dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_opened – zwraca wskaźnik Openrate dla wskazanej kampanii

campaign_openrate – zwraca wskaźnik Openrate dla wskazanej kampanii, dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_openrate – zwraca liczbę otwartych wiadomości podczas wskazanej kampanii

campaign_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej kampanii, dla bieżącego adresu e-mail

campaign_total_ctr – zwraca wskaźnik CTR dla wskazanej kampanii

campaign_sent – zwraca liczbę maili jaką wysłano na bieżący adres e-mail podczas wskazanej kampanii

campaign_total_sent – zwraca liczbę maili wysłaną podczas wskazanej kampanii

campaign_mailings – zwraca tablicę numerów wysyłek w danej kampanii

campaign_distribution – Funkcja zwraca dane dotyczące liczby wysłanych, odebranych maili oraz liczby kliknięć, wypisów i zwrotów z podanej wysyłki

campaign_name – zwraca nazwę dla wskazanej kampanii

campaign_links – Funkcja zwraca tablice z informacjami dotyczącymi linków w podanej kampanii

campaign_tags – Funkcja zwraca tablice ze wszystkimi nazwami tagów oraz ilością kliknięć w dany tag w linku ze wszystkich wysyłek uczestniczących w podanej kampanii

campaign_list – Funkcja zwraca tablice z danymi o wszystkich kampaniach(nr kampanii oraz nazwa kampanii).

campaign_timeline_opened_day – Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach podczas kampanii

campaign_timeline_opened_week – Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_hour – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_day – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach podczas kampanii

campaign_timeline_clicked_hour – Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii

e_campaign_sent – Funkcja zwraca tablice z numerami wysyłek z kampanii, w których na obecnie przetwarzany adres został wysłany mailing

Możliwość komentowania jest wyłączona.