campaign_bounced

integer campaign_bounced (integer $nr_kampanii)

Funkcja zwraca liczbę zwrotów jaką zanotowano dla bieżącego adresu e-mail w trakcie kampanii $nr_kampanii.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:
5

Możliwość komentowania jest wyłączona.