campaign_clicked

number campaign_clicked ( number $nr_kampanii )

Funkcja zwraca liczbę klikniętych wiadomości (nie liczbę klikniętych linków) jaką odnotowano dla bieżącego adresu e-mail w trakcie kampanii $nr_kampanii..

UWAGA: Wymaga adresu – trzeba określić źródło danych.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
które nie kliknęły żadnego linka podczas kampanii 7.

Możliwość komentowania jest wyłączona.