campaign_ctr

number campaign_ctr ( number $nr_kampanii )

Funkcja zwraca stosunek klikniętych wiadomości do liczby wysłanych wiadomości na bieżący adres e-mail w trakcie kampanii $nr_kampanii. Wynik jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 1.

UWAGA: Wymaga adresu – trzeba określić źródło danych.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
których stosunek klikniętych wiadomości do liczby wysłanych na
bieżący adres podczas kampanii 7 był niższy niż 20%.

Możliwość komentowania jest wyłączona.