campaign_distribution

array campaign_distribution( number $nr_wysylki , string $identyfikator_cechy )

Funkcja zwraca dane dotyczące sumy wszystkich wysłanych, odebranych maili oraz sumy kliknięć, wypisów i zwrotów ze wszystkich wysyłek należących do podanej kampanii $nr_kampanii dla wszystkich nazw cech przypisanych do identyfikatora cechy $identyfikator_cechy.
Zwracana tablica jest indeksowana z wykorzystaniem poniższych kluczy. Pola zawierają informacje dotyczące odpowiednio:

[0] => nazwa cechy
[1] => suma wysłanych maili ze wszystkich wysyłek z podanej kampanii
[2] => suma odebranych maili ze wszystkich wysyłek z podanej kampanii
[3] => suma klikniętych linków ze wszystkich wysyłek z podanej kampanii
[4] => suma wypisów ze wszystkich wysyłek z podanej kampanii
[5] => suma zwrotów ze wszystkich wysyłek z podanej kampanii

Przykład:

Przykładowy wynik:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => cecha1
      [1] => 70
      [2] => 20
      [3] => 20
      [4] => 0
      [5] => 10
    )
  [1] => Array
    (
      [0] => Imie
      [1] => 10
      [2] => 8
      [3] => 6
      [4] => 3
      [5] => 2
    )
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.