campaign_name

number campaign_name(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca nazwę (lub false) jaką nadano kampanii $nr_kampanii.

Przykład:

Wynik:

kampania X

Możliwość komentowania jest wyłączona.