campaign_opened

number campaign_opened(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca liczbę otwarcie jaką zanotowano dla bieżącego adresu e-mail w trakcie kampanii $nr_kampanii.

UWAGA: wymaga adresu.

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
które nie otwarły wiadomości e-mail podczas kampanii 7.

Możliwość komentowania jest wyłączona.