campaign_openrate

number campaign_openrate(number $nr_kampanii)

Funkcja zwraca stosunek otwartych wiadomości do liczby wysłanych wiadomości na bieżący adres e-mail w trakcie kampanii $nr_kampanii. Wynik jest liczbą dziesiętną z zakresu od 0 do 1.

UWAGA: wymaga adresu.

Przykład:

Wynik:

W tym przykładzie, w trakcie wysyłki zostaną pominięte adresy osób,
których stosunek otwartych wiadomości do liczby wysłanych na bieżący
adres podczas kampanii 7 był niższy niż 33%.

Możliwość komentowania jest wyłączona.