campaign_tags

array campaign_tags ( number $nr_kampanii )

Funkcja zwraca tablice ze wszystkimi nazwami tagów oraz ilością kliknięć w dany tag w linku ze wszystkich wysyłek uczestniczących w podanej kampanii $nr_kampanii.

Przykład:

Wynik:

(
    [pierwszy tag] => 3
    [drugi tag] => 0
)

Możliwość komentowania jest wyłączona.