campaign_timeline_clicked_day

array|boolean campaign_timeline_clicked_day ( number $campaignId )

Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach podczas kampanii której identyfikator podajemy jako parametr. Jeśli podany numer kampanii nie istniej funkcja zwróci false.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Kliknięcia w kampanii nr 1 w dniach:
2014-10-08 5
2014-10-13 2
2014-10-16 3
2014-10-20 7

Możliwość komentowania jest wyłączona.