campaign_timeline_clicked_hour

array|boolean campaign_timeline_clicked_hour ( number $campaignId )

Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych godzinach podczas kampanii której identyfikator podajemy jako parametr. Jeśli podany numer kampanii nie istniej funkcja zwróci false.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Kliknięć w kampanii nr 1 w godzinach:
11 7
12 4
14 20
15 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.