campaign_timeline_clicked_week

array|boolean campaign_timeline_clicked_hour ( number $campaignId )

Funkcja zwraca dane o ilości kliknięć w określonych dniach tygodnia podczas kampanii której identyfikator podajemy jako parametr. Jeśli podany numer kampanii nie istniej funkcja zwróci false.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Kliknięcia w kampanii nr 1:
PONIEDZIAŁEK 3
ŚRODA 6
PIĄTEK 4

Możliwość komentowania jest wyłączona.