campaign_timeline_opened_day

array|boolean campaign_timeline_opened_day ( number $campaignId )

Funkcja zwraca dane o ilości otwarć w określonych dniach podczas kampanii której identyfikator podajemy jako parametr. Jeśli podany numer kampanii nie istniej funkcja zwróci false.

Przykład:

Wynik będzie podobny do:

Otwarć w kampanii nr 1 w dniach:
2014-10-08 10
2014-10-13 5
2014-10-16 24
2014-10-20 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.